CONTACT US!

Telephone

Tel: +82-51-905-2330

Fax: +82-51-905-2332

 

Email

edkcorp@kita.net

메시지가 성공적으로 전송되었습니다!

GETTING HERE:

EDK Corporation

47-24 YULLI-GIL,

SANGBUK-MYEON

YANGSAN, GYEONGSANGNAM-DO, KOREA

EDK VINA

ĐỊA CHỈ: LÔ B-6F3-CN, KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC 3, PHƯỜNG THỚI HÒA,

THỊ XÃ BẾN CÁT,

TỈNH BÌNH DƯƠNG